Oznámenie č. 104/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

Čiastka 35/2011
Platnosť od 07.04.2011
Záväznosť od 01.01.2007
Uzavretie zmluvy 26.10.2006
Redakčná poznámka

Vykonávací protokol nadobudol platnosť 1. januára 2007 v súlade s článkom 10 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené