Zákon č. 532/2010 Z. z.Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 195/2010
Platnosť od 29.12.2010
Účinnosť od 01.01.2019
Rozhodnutia súdov 9
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené