Opatrenie č. 497/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška dôchodkovej hodnoty na rok 2011

Čiastka 188/2010
Platnosť od 22.12.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2011 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2011

Pôvodný predpis

22.12.2010
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené