Vyhláška č. 323/2010 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

Čiastka 126/2010
Platnosť od 14.07.2010
Účinnosť od 15.07.2010

323

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 22. júna 2010,

ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovuje:


§ 1

Vydáva sa Štatistická klasifikácia stavieb uvedená v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2010.


Ľudmila Benkovičová v. r.


Príloha k vyhláške č. 323/2010 Z. z.

KLASIFIKÁCIA STAVIEB

KódNázov
Typ OddielSkupinaTrieda
1   Budovy
11 Bytové budovy
111 Jednobytové budovy
1110Jednobytové budovy
112 Dvojbytové  a viacbytové budovy
1121Dvojbytové budovy
1122Trojbytové  a viacbytové budovy
113 Ostatné budovy na bývanie
1130Ostatné budovy na bývanie
12  Nebytové budovy
121 Hotely a podobné budovy
1211Hotelové budovy
1212Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty
122 Budovy pre administratívu
1220Budovy pre administratívu
123 Budovy pre obchod a služby
1230Budovy pre obchod a služby
124 Budovy pre dopravu a elektronické komunikácie
1241Budovy pre dopravu, budovy pre elektronické komunikácie, stanice, terminály a pridružené budovy
1242Garážové budovy
125 Priemyselné budovy a sklady
1251Priemyselné budovy
1252Nádrže, silá a sklady
126 Budovy pre kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo
1261Budovy pre kultúru a verejnú zábavu
1262Múzeá a knižnice
1263Školy, univerzity a budovy pre vzdelávanie
1264Nemocničné budovy a zdravotnícke zariadenia
1265Budovy pre šport
127 Ostatné nebytové budovy
1271Nebytové poľnohospodárske budovy
1272Budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít
1273Historické alebo chránené pamiatky
1274Ostatné budovy inde neuvedené
2   Inžinierske stavby
21  Dopravná infraštruktúra
211 Cestné komunikácie a miestne komunikácie
2111Cestné komunikácie
2112Miestne komunikácie
212 Železnice a dráhy
2121Celoštátne železnice
2122Ostatné dráhy
213 Letiská
2130Letiská
214 Mosty, nadjazdy, tunely a podzemné dráhy
2141Mosty a nadjazdy
2142Tunely a podzemné dráhy
215 Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela
2151Prístavy a vodné cesty
2152Priehrady
2153Melioračné rozvody vody a zariadenia
22  Potrubné rozvody, elektronické komunikačné siete, elektrické rozvody a vedenia
221 Diaľkové potrubné rozvody, elektronické komunikačné siete a elektrické rozvody
2211Diaľkové rozvody ropy a plynu
2212Diaľkové rozvody vody
2213Diaľkové elektronické komunikačné siete
2214Diaľkové elektrické rozvody
222 Miestne potrubné a káblové rozvody
2221Miestne plynovody
2222Miestne potrubné rozvody vody
2223Miestne kanalizácie
2224Miestne elektrické rozvody a vedenia  a miestne elektronické komunikačné siete
23  Komplexné priemyselné stavby
230 Komplexné priemyselné stavby
2301Banské stavby a ťažobné zariadenia
2302Stavby energetických zariadení
2303Stavby chemických zariadení
2304Stavby ťažkého priemyslu inde neuvedené
24  Ostatné inžinierske stavby
241 Športové a rekreačné stavby
2411Športové ihriská
2412Ostatné športové a rekreačné stavby
242 Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené
2420Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.