Zákon č. 30/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Čiastka 19/2010
Platnosť od 30.01.2010
Účinnosť od 01.02.2010
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené