Nariadenie vlády č. 275/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa

Čiastka 108/2010
Platnosť od 18.06.2010
Účinnosť od 01.07.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2010 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2010

Pôvodný predpis

18.06.2010
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené