Oznámenie č. 257/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ďalšom vykonávaní bilaterálnych zmlúv medzi Slovenskou republikou a Českou republikou po začatí plného uplatňovania schengenského acquis oboma štátmi

Čiastka 102/2010
Platnosť od 09.06.2010
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené