Zákon č. 145/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 60/2010
Platnosť od 09.04.2010
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 79/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.05.2010 - 31.12.2015

Všetky časové verzie

01.05.2010

Pôvodný predpis

09.04.2010
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené