Zákon č. 102/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 180/2013 Z. z.(nepriamo), 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 51/2010
Platnosť od 27.03.2010
Účinnosť od 01.03.2019
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem čl. I 81. bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 314/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.10.2013 - 28.02.2019 180/2013 Z. z.(nepriamo)
01.01.2011 - 30.09.2013 Delená účinnosť
01.04.2010 - 31.12.2010

Všetky časové verzie

01.04.2010

Pôvodný predpis

27.03.2010
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené