Zákon č. 101/2010 Z. z.Zákon o preukazovaní pôvodu majetku

(v znení č. 125/2016 Z. z.)

Čiastka 50/2010
Platnosť od 26.03.2010
Účinnosť od 01.07.2016
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené