Zásady č. 593/2009 Z. z.Zásady vlády Slovenskej republiky k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 198/2009
Platnosť od 30.12.2009
Účinnosť od 01.01.2010
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené