Zákon č. 575/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 195/2009
Platnosť od 24.12.2009
Účinnosť od 01.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.03.2010 - 30.06.2016

Všetky časové verzie

01.03.2010

Pôvodný predpis

24.12.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené