Zákon č. 571/2009 Z. z.Zákon o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 194/2009
Platnosť od 24.12.2009
Účinnosť od 01.01.2019 do31.10.2019 (za 8 dní)
Komentáre 39
Literatúra 16
Rozhodnutia súdov 7
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené