Zákon č. 53/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Čiastka 27/2009
Platnosť od 27.02.2009
Účinnosť od 01.03.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2009 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.03.2009

Pôvodný predpis

27.02.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené