Zákon č. 504/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 563/2009 Z. z.(nepriamo), 423/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 177/2009
Platnosť od 08.12.2009
Účinnosť od 17.06.2016
Literatúra 1
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010, okrem čl. I bodu 40, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
17.06.2016 423/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2012 - 16.06.2016 563/2009 Z. z.(nepriamo)
01.01.2011 - 31.12.2011 Delená účinnosť
01.01.2010 - 31.12.2010

Všetky časové verzie

01.01.2010

Pôvodný predpis

08.12.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené