Zákon č. 503/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 343/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 177/2009
Platnosť od 08.12.2009
Účinnosť od 18.04.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.04.2016 343/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2010 - 17.04.2016

Všetky časové verzie

01.01.2010

Pôvodný predpis

08.12.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené