Zákon č. 482/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

Čiastka 168/2009
Platnosť od 25.11.2009
Účinnosť od 01.04.2010

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2010 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.2010

Pôvodný predpis

25.11.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené