Nariadenie vlády č. 411/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky

Čiastka 148/2009
Platnosť od 24.10.2009
Najbližšie účinné znenie 01.11.2009
Zrušený 55/2017 Z. z.

OBSAH

411

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. októbra 2009,

ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len občan Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Štátnu službu môže vykonávať len občan Slovenskej republiky na štátnozamestnaneckom mieste

a) v odbore štátnej služby

1. 2.06 Justícia,

2. 2.09 Obrana,

3. 2.12 Priemyselné vlastníctvo,

4. 2.17 Vnútro,

5. 2.23 Ochrana utajovaných skutočností,

b) v služobnom úrade, ktorým je

1. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,

2. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,

3. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, krajská prokuratúra, vyššia vojenská prokuratúra a vojenská obvodná prokuratúra,

4. Úrad vlády Slovenskej republiky,

c) mimoriadnej významnosti,

d) na ktorom sa vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.