Rozhodnutie č. 397/2009 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 143/2009
Platnosť od 15.10.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené