Zákon č. 396/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. r2/c157/2009 Z. z.)

Čiastka 143/2009
Platnosť od 15.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2009 r2/c157/2009 Z. z. Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.11.2009

Pôvodný predpis

15.10.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené