Oznámenie č. 335/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL

Čiastka 118/2009
Platnosť od 27.08.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

335

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.).

Obsahom výnosu je definovanie minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, pre deti a dorast a zubnolekárskej služby prvej pomoci a niektorých ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Výnos je uverejnený v čiastke 33/2009 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.