Nariadenie vlády č. 29/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Čiastka 15/2009
Platnosť od 11.02.2009
Účinnosť od 11.02.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.02.2009 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

11.02.2009

Pôvodný predpis

11.02.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené