Zákon č. 276/2009 Z. z.Zákon o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 39/2015 Z. z.(nepriamo), 437/2015 Z. z., 177/2018 Z. z.)

Čiastka 96/2009
Platnosť od 10.07.2009
Účinnosť od 01.09.2018
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené