Zákon č. 258/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 89/2009
Platnosť od 30.06.2009
Účinnosť od 01.07.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2009 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2009

Pôvodný predpis

30.06.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené