Nariadenie vlády č. 251/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru

Čiastka 88/2009
Platnosť od 27.06.2009
Najbližšie účinné znenie 01.07.2009

OBSAH

251

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. júna 2009

o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru

Vláda Slovenskej republiky podľa § 78 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore nariaďuje:


§ 1

Osobe, ktorá poskytla pomoc Policajnému zboru alebo príslušníkom Policajného zboru na ich žiadosť alebo s ich vedomím a utrpela v tejto súvislosti ujmu na zdraví, patrí jednorazové mimoriadne odškodnenie vo výške od 1 660 eur do 35 000 eur podľa stupňa ujmy na zdraví, miery sťaženia spoločenského uplatnenia a poskytnutej pomoci.

§ 2

Osobám, ktoré boli odkázané výživou na osobu, ktorá poskytla pomoc Policajnému zboru alebo príslušníkom Policajného zboru na ich žiadosť alebo s ich vedomím a utrpela v tejto súvislosti ujmu na zdraví, ktorej následkom zomrela, možno priznať jednorazové mimoriadne odškodnenie do výšky 35 000 eur.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 54/1992 Zb. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2009.


Robert Fico v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.