Redakčné oznámenie č. r1/c80/2008 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 134/2008 Z. z.

Čiastka 80/2008
Platnosť od 05.06.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené