Zákon č. 79/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi

Čiastka 30/2008
Platnosť od 13.03.2008
Účinnosť od 01.04.2008 do31.12.2017
Zrušený 274/2017 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2008 - 31.12.2017 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.2008 - 31.12.2017

Pôvodný predpis

13.03.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené