Zákon č. 68/2008 Z. z.Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 532/2010 Z. z., 251/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 26/2008
Platnosť od 29.02.2008 do31.12.2012
Účinnosť od 01.09.2012 do31.12.2012
Zrušený 340/2012 Z. z.
Literatúra 1
Rozhodnutia súdov 1
Redakčná poznámka

okrem čl. I § 10 a § 13 ods. 1, čl. II bodov 1 a 2 a čl. III bodov 1 a 2, ktoré nadobúdajú účinnosť l. marca 2008

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené