Opatrenie č. 623/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné sumy výdavkov na vzdelávanie

Čiastka 208/2008
Platnosť od 30.12.2008 do31.12.2010
Účinnosť od 01.01.2009 do31.12.2010
Zrušený 469/2010 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené