Nariadenie vlády č. 609/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zákaze používania niektorých látok s hormonálnym alebo tyreostatickým účinkom a beta-agonistických látok v chove hospodárskych zvierat

Čiastka 207/2008
Platnosť od 30.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2009

Pôvodný predpis

30.12.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené