Nariadenie vlády č. 602/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

Čiastka 205/2008
Platnosť od 23.12.2008 do31.10.2009
Účinnosť od 01.01.2009 do31.10.2009
Zrušený 400/2009 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené