Vyhláška č. 584/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2005 Z. z.

Čiastka 202/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené