Zákon č. 567/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 492/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 199/2008
Platnosť od 20.12.2008
Účinnosť od 01.12.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené