Vyhláška č. 557/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 196/2008
Platnosť od 16.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené