Zákon č. 552/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 492/2009 Z. z.(nepriamo), 203/2011 Z. z.(nepriamo), 39/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 195/2008
Platnosť od 13.12.2008
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem ustanovení čl. III bodov 35 až 37 [§ 68, 69, 71 a § 72 ods. 4] a bodu 49 [§ 122h], čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, okrem ustanovení čl. I bodu 5 [§ 7 ods. 9, § 53a ods. 3], bodu 12 [§ 10 ods....

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.