Vyhláška č. 533/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora

Čiastka 191/2008
Platnosť od 12.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do30.09.2020 (za 3 mesiace)
Zrušený 193/2020 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené