Oznámenie č. 52/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 20/2008
Platnosť od 15.02.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené