Zákon č. 498/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

Čiastka 184/2008
Platnosť od 04.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené