Zákon č. 491/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 354/2011 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 181/2008
Platnosť od 04.12.2008
Účinnosť od 01.07.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2013 - 30.06.2016 354/2011 Z. z.(nepriamo)
15.12.2008 - 31.12.2012

Všetky časové verzie

15.12.2008

Pôvodný predpis

04.12.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené