Zákon č. 477/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(v znení č. 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 174/2008
Platnosť od 28.11.2008
Účinnosť od 01.07.2016
Rozhodnutia súdov 2
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 okrem ustanovení čl. I, čl. II, čl. III bodu 1. [§ 53 ods.1], bodu 2. [§ 53 ods. 2], bodu 6. [§ 250b ods. 4], bodu 7. [§ 250u], bodu 8. [§ 273 ods. 1] a bodu 9. [§ 279 ods. 1], čl. IV, čl. V bodu 1. [§ 12 ods. 1 písm. c)], ...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2016 160/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2009 - 30.06.2016 Delená účinnosť
01.12.2008 - 31.12.2008

Všetky časové verzie

01.12.2008

Pôvodný predpis

28.11.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené