Zákon č. 462/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(v znení č. 396/2012 Z. z.(nepriamo), 440/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 169/2008
Platnosť od 25.11.2008
Účinnosť od 01.01.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené