Zákon č. 462/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(v znení č. 396/2012 Z. z.(nepriamo), 440/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 169/2008
Platnosť od 25.11.2008
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 440/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2013 - 31.12.2015 396/2012 Z. z.(nepriamo)
01.01.2009 - 31.12.2012

Všetky časové verzie

01.01.2009

Pôvodný predpis

25.11.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené