Zákon č. 460/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 169/2008
Platnosť od 25.11.2008
Účinnosť od 01.11.2009
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené