Oznámenie č. 455/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní poistno-matematických údajov a štatistických údajov poisťovne a pobočky zahraničnej poisťovne

Čiastka 167/2008
Platnosť od 21.11.2008 do09.06.2013
Účinnosť do 09.06.2013
Zrušený 8/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2008. Zákon č. 132/2013 Z. z. vložil do zákona č. 8/2008 Z. z. nový § 100a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre oznámenie č. 455/2008 Z. z.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené