Opatrenie č. 450/2008 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009

Čiastka 166/2008
Platnosť od 20.11.2008
Účinnosť od 01.01.2009
Rozhodnutia súdov 20

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2009

Pôvodný predpis

20.11.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené