Zákon č. 433/2008 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008

Čiastka 160/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 01.12.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené