Zákon č. 433/2008 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2008

Čiastka 160/2008
Platnosť od 12.11.2008
Účinnosť od 01.12.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2008 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.12.2008

Pôvodný predpis

12.11.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené