Rozhodnutie č. 390/2008 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení rozhodnutie Poštového úradu č. 754/2002 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku v znení neskorších rozhodnutí

Čiastka 145/2008
Platnosť od 15.10.2008
Účinnosť od 01.01.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2009

Pôvodný predpis

15.10.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené