Nariadenie vlády č. 380/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 226/2005 Z. z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci

Čiastka 141/2008
Platnosť od 10.10.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do30.06.2018
Zrušený 581/2004 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2009 - 30.06.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2009 - 30.06.2018

Pôvodný predpis

10.10.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené