Oznámenie č. 362/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Čiastka 135/2008
Platnosť od 25.09.2008 do31.12.2010
Účinnosť do 31.12.2010
Zrušený 434/2010 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2008.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené